Antwerpen in 1584 met centraal rechts de Sint-Jacobskerk

De geschiedenis van de huidige St.-Jacobskerk te Antwerpen begint met een primitief pelgrimshuisje buiten de toenmalige stadsomwalling van 1314, aan de ‘Oude Veste’ nu St.-Jacobstraat. Dit onderdak voor bedevaarders naar Santiago de Compostela, werd reeds in de 14de eeuw gerund door de ‘ Guldebroers van St.-Jacob’ . In 1404 koopt de broederscap een stuk grond om een kapel op te bouwen langs het Kipdorp, nu St.-Jacobsmarkt, waar dan ook een nieuw pelgrimshuisje te vinden is. Pelgrimshuis en kapel kwamen zo binnen de stadswallen van 1413 te liggen, waardoor ze hun oorspronkelijke functie verloren.

Thomas Huyghman verkoopt in 1416 zijn huis aan de kerkmeesters om de kapel te vergroten. Bij archeologische opgravingen van 2014, ontdekte men waarschijnlijk de fundamenten van deze kapel op de plaats van de huidige noordbeuk. Het pelgrimshuis wordt in 1454 overgebracht naar de hoek van de Keizerstraat en de Paddengracht ( nu Prinsesstraat) in het vooruitzicht dat het kerkje parochiekerk zou worden, wat paus Sixtus IV in 1477 besliste en in 1479 bekrachtigde.

Door de vele rijke burgers uit de omgeving werd geijverd voor een mooie gotische kerk met een toren hoger dan die van de O.-L.-Vrouwekerk. Door de vele financiële bekommernissen is dat niet gelukt, en bleef het bij 50m hoogte. De bouw van de kerk werd voltooid in 1656. Ondertussen had in 1566 de beeldenstorm het eerste interieur verwoest. Gelukkig overleefden de panelen met het leven van Rochus, een uniek altaarretabel van 1517, deze calvinistische storm en kunnen ze nu bewonderd worden in een aparte kapel.

De kerk behoort met haar barokinterieur tot één van de rijksten van Noord-Europa omdat de Franse Revolutionairen, die hier op het einde van de 18de eeuw de Antwerpse kerken leeg plunderden, het interieur ongemoeid lieten door de handtekening van pastoor Mortelmans, die zich akkoord verklaarde met het Franse ideeëngoed. De St.-Jacobskerk kan dan ook terecht beschouwd worden als de enige Antwerpse kerk met een ongeschonden interieur, representatief voor de 17de en de 18de eeuw.

De kapellen zijn toegewijd aan een heilige van een broederschap of gilde waarvoor welgestelde families een devotie koesterden. Zij mochten in hun kapel begraven worden. Ook enkele ambachten deden hun diensten in één van deze kapellen. Onder de 24 houten en marmeren altaren treft men originele renaissance en bijzondere barokaltaren aan. Hoogtepunten van vakmanschap zijn het altaar van de Maria-kapel en Venerabel. Een opmerkelijk geheel vormt het koorensemble met het hoogaltaar (1685), een totaal meesterstuk van Artus Quellinus en Willem Kerrickx, een indrukwekkend koorgestoelte (1658- 1670) en het Forceville-orgel ( 1727), geconcipieerd naar aanleiding van de oprichting van een kapittel door Mgr. Ambrosius Capello in 1656. In 1705 verleent paus Clemens XI deze Brabants –gotische kerk de titel van ‘Insignis Collegialis’ of ‘ Vermaarde Collegiale’, een eretitel voor het Kapittel.

Het hoogaltaarPortaal van het hoogaltaar naar de kooromgangHet koorgestoelte

Leopold Mozart kwam in 1765 met de 9-Jarige Amadeus, de laatste rustplaats van Pieter Paul Rubens (+ 1640) bezoeken en sprak over de pracht van de marmers in deze kerk.

Buiten P.P. Rubens lieten nog veel schilders hun sporen achter: J. Jordaens, M. de Vos, A. Francken, C. Schut, H. Van Balen, J. E. II Quellinus , G. De Crayer, J. Boeckhorst, G. Reni, W. Coubergher, V. Wolfoet, M. Cocxie, F. De Vriendt, e.a.
Buiten de reeds genoemde beeldhouwers, kunnen we altaren en beeldhouwwerk bewonderen van M. Van der Voort de Oude, L. Willemsens, H. Verbruggen, L. Fayd’herbe, J. C. De Cock, M. Van Beveren, H. Van Mildert, S. Van den Eynde, S. De Neve, Colyns de Nole, , W. Geefs, J.B. De Cuyper, e.a. . Naast een uitzonderlijk glasraam van 1535, is er werk van glazeniers zoals J. De Labaer, J.-B. Capronnier, A. Calders en L. C. Crespin, M. Hizette.

De parochie dankt van ganser harte mevrouw M. Van der Velden (www.topa.be) voor het redigeren van deze tekst.

Zoeken

Google Translate

Dutch English French German Italian Portuguese Spanish

Contacteer ons

Heeft u een opmerking of een vraag? Neem gerust contact met ons op!

We beantwoorden uw bericht zo snel als mogelijk.

Contacteer ons

 

Plant u een bedevaarttocht, via of vanuit Sint-Jacob? Dan kan u bij ons de pelgrimszegen aanvragen.

U kan hier uw verzoek indienen, wel graag minstens één maand van tevoren.

Pelgrimszegen aanvragen

Ligging

kleineschelpSint-Jacob Antwerpen
Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen

Routeplanner

Agenda

SEPT
18

18.09.2021 11:00 - 11:40

SEPT
18

18.09.2021 15:00 - 17:00

SEPT
19

19.09.2021 09:00 - 09:45

SEPT
19

19.09.2021 10:00 - 11:00

SEPT
20

20.09.2021 11:00 - 11:40