Het Snetzler orgel geschonken door familie Cols

Sinds dinsdag 19 september 2017 is onze kerk een orgel rijker geworden, dankzij een schenking van de familie Cols, na het overlijden van Baudouin Cols, die een grote kunst- en muziekliefhebber was.

Het orgel werd gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw in Engeland door John Snetzler. Het staat ondertussen al opgebouwd in het hoogkoor, waar het misvieringen zal kunnen opluisteren nu het Forceville orgel op het koordoksaal onbespeelbaar is en zijn restauratie afwacht. Zeker met de toekomstige binnenrestauratie van onze kerk in gedachte is dit geen overbodige luxe!

Het orgel zal verder nog moeten gestemd worden, en er zal gekeken worden om een inhuldigingsconcert te houden met dit orgel. Weer iets om naar uit te kijken dus!

Welkom op het feest van Sint Jacob!

Beste Parochianen,
Beste pelgrims,

Op dinsdag 25 juli 2017 om 19.00 uur heeft in de St.-Jacobskerk, Lange Nieuwstraat te Antwerpen, de viering plaats van het patroonfeest van de Heilige Sint Jacobus de Meerdere.

Naast alle vaste kerkgangers en parochianen van Sint Jacob nodigen we, traditiegetrouw, speciaal de pelgrims uit die het voorbije jaar in onze kerk langskwamen op hun pelgrimsweg of ter voorbereiding van hun pelgrimstocht. Zij ontvingen bij Sint Jacob te Antwerpen de pelgrimszegen en de Sint Jacobsschelp als symbool van hun “op weg zijn” naar Compostela.

Uiteraard zijn ook alle andere gelovigen van harte welkom.

We maken er een feestelijke eucharistieviering van gevolgd door een receptie in de ontmoetingsruimte.

U bent allen van harte welkom.

Bruno Aerts,
Pastoor

Let wel: er is op 25 juli geen eucharistieviering om 11.00 uur

15 fundamentele vragen en antwoorden

Laatste AvondmaalOp de avond voor Hij stierf aan het Kruis, deelde de Heer Jezus zijn Laatste Avondmaal met zijn leerlingen. Tijdens deze maaltijd stelde onze Verlosser het sacrament van zijn Lichaam en Bloed in. Hij deed dit om het offer van het Kruis door de eeuwen heen te laten voortduren en zijn Bruid, de Kerk, een gedachtenis aan zijn dood en verrijzenis toe te vertrouwen. Zoals het Evangelie van Matteüs ons vertelt:

“Onder de maaltijd nam Jezus brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: ‘Neemt, eet,: dit is mijn Lichaam.’ Daarna nam Hij de beker, en na het spreken van het dankgebed reikte Hij hun die toe met de woorden: ‘Drinkt allen hieruit. Want dit is mijn Bloed van het Verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van hun zonden.’” (Mt. 26, 26-28)

Deze woorden van Jezus in herinnering roepend belijdt de Katholieke Kerk dat in de viering van de Eucharistie, brood en wijn het Lichaam en Bloed van Jezus Christus worden door de kracht van de Heilige Geest en de medewerking van de priester. Jezus zei: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld........Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank” (Joh. 6, 51-55). De gehele Christus is waarlijk tegenwoordig, lichaam, bloed, ziel en godheid, onder de gedaanten van brood en wijn – de verheerlijkte Christus die verrees uit de doden na voor onze zonden gestorven te zijn. Dit is wat de Kerk bedoelt wanneer zij spreekt over de “Werkelijke Tegenwoordigheid” van Christus in de Eucharistie. Deze tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie wordt “werkelijk” genoemd, maar niet om andere vormen van zijn tegenwoordigheid uit te sluiten, alsof deze niet als ‘werkelijk’ begrepen kunnen worden. De verrezen Christus is op vele manieren tegenwoordig in de Kerk, maar bij uitnemendheid in het sacrament van zijn Lichaam en Bloed.

Lees meer...

Opgelet: gewijzigde vieringen op zondag 18 juni 2017Graag vestigen wij uw aandacht op de afwijkende uren van de vieringen op zondag 18 juni, de dag waarop de Sacramentsprocessie uitgaat vanuit Sint-Jacob Antwerpen.

Er is die dag geen heilige mis om 10 uur.

U bent van harte uitgenodigd om:

  • 9 uur: H. Mis
  • 11 uur: Hoogmis
  • 12.15 uur: Vertrek van de processie

Zoeken

Google Translate

Dutch English French German Italian Portuguese Spanish

Contacteer ons

Heeft u een opmerking of een vraag? Neem gerust contact met ons op!

We beantwoorden uw bericht zo snel als mogelijk.

Contacteer ons

 

Plant u een bedevaarttocht, via of vanuit Sint-Jacob? Dan kan u bij ons de pelgrimszegen aanvragen.

U kan hier uw verzoek indienen, wel graag minstens één maand van tevoren.

Pelgrimszegen aanvragen

Ligging

kleineschelpSint-Jacob Antwerpen
Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen

Routeplanner

Agenda

JULI
31

31.07.2020 11:00 - 11:40

AUG
1

01.08.2020 11:00 - 11:40

AUG
1

01.08.2020 15:00 - 17:00

AUG
2

02.08.2020 09:00 - 09:45

AUG
2

02.08.2020 10:00 - 11:00