Van harte uitgenodigd op de Sacramentsprocessie door AntwerpenOp zondag 18 juni 2017 trekt de Sacramentsprocessie uit door Antwerpen, vertrekkende vanuit de Sint-Jacobskerk. Verleden jaar, heilig Jaar van de Barmhartigheid, had de processie als einddoel de H. Deur van de kathedraal. Ook dit jaar willen de leden van de Kapel van het Allerheiligste Sacrament van de kathedraal onze processie verwelkomen in de kathedraal, na de geslaagde editie van vorig jaar (zie verslag).

De hoofdcelebrant van de Mis zal de pastoor van Sint-Jacob zijn, E.P. Bruno Aerts, tevens vicaris generaal van het bisdom Antwerpen en dus de naaste medewerker van de bisschop, Mgr. Bonny.

Waarom komen we op straat in processie met een monstrans en een geconsacreerde hostie? Ten eerste omdat we in de reële aanwezigheid in de heilige Hostie geloven van Jezus, de Zoon van God. Vervolgens, omdat we niet bang zijn om ons geloof te laten zien aan onze stadsgenoten.

Gesterkt door de Communie die we ontvingen en op weg naar het hemelse Vaderland, herkennen we ons in het volk van God dat door de woestijn heeft gestapt op weg naar het beloofde land, geleid door Mozes en met het manna als brood uit de hemel. De geestelijke betekenis van de processie is dat Jezus ons vergezelt op de weg naar het hiernamaals en zich geeft aan ons als voedsel voor onze ziel.

Alle gelovigen, in het bijzonder ook onze jongeren, worden van harte uitgenodigd om met ons mee op tocht te gaan. Van harte welkom!

Datum:

18 juni 2017, zondag na sacramentsdag

Timing:

 • 11u00 Mis in Sint-Jacobskerk, Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen
 • 12u15 Vertrek van de processie van de Sint-Jacobskerk
 • 12u45 Aankomst van de processie in de kathedraal, zegen met het H. Sacrament

Met medewerking van:

 • Sint-Jacobsparochie met haar twee kapellen: Venerabel H. Sacrament en Onze-Lieve-Vrouw
 • Paters Kapucijnen
 • Poolse Gemeenschap
 • Verbond Pro Petri Sede
 • Europascouts en -Gidsen
 • Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie
 • Chaldeeuwse Gemeenschap
 • Neocatechumenale Weg
 • Interdiocesane Jeugddienst Antwerpen

Parcours:

Sint-Jacobstraat, Lange Klarenstraat, Meir, Meirbrug (Noorderkant), Eiermarkt, Melkmarkt, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat.

Het parcours van de Processie

Fotograaf Wim Strecker bezorgde ons een mooie fotoreportage van de Hoogmis op Pasen 2017, waarvoor van harte dank!

Foto's: © 2017 - Wim Strecker

Het Paasblaadje met het volledige Liturgische programma van de Goede Week 2017 kan u hier downloaden.

Zondag 9 april - Palmzondag
De omhalingen van vandaag gaan naar Broederlijk Delen
9u00 Parochiemis met Palmwijding

10u00 Hoogmis met Processie en Palmwijding

Voorganger: Pastoor Bruno Aerts
Koor: Zingende Wandelkring

Donderdag 13 april - Witte Donderdag
Herdenking van het laatste avondmaal van de Heer met voetwassing
18u00 tot 18u45 Biechtgelegenheid
19u00 Eucharistieviering met aansluitend Biechtgelegenheid (tot 21u30) en Aanbidding (tot 23u)

Voorgangers: Pastoor Bruno Aerts en E.H. Pierre François
Koor: Voces Capituli

Vrijdag 14 april - Goede vrijdag
We gedenken het lijden en sterven van de Heer
15u00 Kruisweg biddend voorgegaan door pastoor Bruno Aerts
15u00 tot 18u45 Biechtgelegenheid
19u00 Kruisverering
Voorgangers: Pastoor Bruno Aerts en E.H. Pierre François
Koor: Voces Capituli

Zaterdag 15 april - Paaszaterdag
We gedenken de Verrijzenis van de Heer
15u00 tot 17u00 Biechtgelegenheid
21u00 Paaswake met de zegening van vuur en water, de lezingencyclus en de Eucharistie als teken van verrijzenisgeloof
Voorgangers: E.H. Pierre François en pastoor Bruno Aerts
Koor: Voces Capituli

Zondag 16 april - HOOGFEEST VAN PASEN, VERRIJZENIS VAN DE HEER
9u00 Parochiemis
10u00 Hoogmis
Voorganger: Pastoor Bruno Aerts en E.H. Pierre François
Koor: Berchem Maria Middelares

Maandag 17 april - Tweede Paasdag
11u00 Parochieviering
Voorganger: Pastoor Bruno Aerts
Muziek door organist Peter Strauven

Vaste organist voor alle vieringen is onze Titulair organist Peter Strauven

Welkom op het feest van Maria LichtmisDe Kapel van Onze Lieve Vrouw in St. Jacobskerk nodigt U uit op Zondag 5 februari a.s. om samen Maria Lichtmis plechtig te vieren.

Deze viering wordt voorafgegaan met kaarsenwijding en processie. Tevens worden op deze dag 2 confraters gevierd, met name Jan en Lieven Thiré, zij werden op deze dag 25 jaar geleden als Kapelmeester aangesteld.
Hun vader zaliger was tevens ook bezielend lid en drijvende kracht achter Onze Lieve Vrouwekapel. Bij deze zullen wij Fernand Thiré en zijn echtgenote gedenken tijdens deze viering.

Pastoor Bruno Aerts zal deze viering voorgaan en opgeluisterd worden door het koor Sancti Jacobi o.l.v. de heer Dirk Baetens, met aan het orgel titularis organist Peter Strauven. Zij brengen het proprium van Onze Lieve Vrouw Lichtmis en Marialiederen.

Na de Plechtige Zegen gaan zij in processie naar hun Kapel waar zij het gebed voor Onze-Lieve-Vrouw en het Wees Gegroet zullen bidden. Afsluitend wordt Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, van Lodewijk De Vocht gezongen.

Iedereen van harte welkom.

Moge de pasgeboren Jezus Christus u vrede en vreugde schenken.
Zalig Kerstmis!

Kerststal en kribbe in Sint-Jacob Antwerpen

Zaterdag 24 december - Vigilie van Kerstmis

 • 11.00u Eucharistieviering
 • 15.00u - 17.00u Biechtgelegenheid
 • 23.40u Kerstgezangen
 • 24.00u Middernachtmis - Hoogfeest van Kerstmis
  Voorganger en homilie: Pastoor Bruno Aerts
  Koor : Mannenkoor ZWK Sint-Norbertus o.l.v. Johan Clerckx
  Orgel: Titularis-organist Peter Strauven

Zondag 25 december - Hoogfeest van Kerstmis

 • 9.00u Eucharistieviering
 • 10.00u Plechtige Hoogmis
  Voorganger en homilie: Parochievicaris Pierre François
  Voces Capituli olv Dirk Maes
  Orgel: Titularis-organist Peter Strauven

Maandag 26 december - Tweede Kerstdag - Heilige Stefanus

 • 11.00u Eucharistieviering
  Voorganger en homilie: Pastoor Bruno Aerts
  Muzikale omlijsting door titularis-organist Peter Strauven

Dinsdag 27 december - H. Johannes, apostel en evangelist

 • 11.00u Eucharistieviering
  Voorganger en homilie: Pastoor Bruno Aerts

Woensdag 28 december t/m Vrijdag 30 december

 • 11.00u Eucharistieviering

Zaterdag 31 december 2016

 • 11.00u Eucharistieviering
 • 15.00u – 17.00u Aanbidding met biechtgelegenheid

Zondag 1 januari 2017 - Feest van Maria, Moeder van God

 • 9.00u Eucharistieviering
 • 10.00u Hoogmis
  Voorganger en homilie: Pastoor Bruno Aerts
  Gezongen viering met aan het orgel titularis-organist Peter Strauven

Van harte welkom!

Download hierstblaadje met alle vieringen.

Zoeken

Google Translate

Dutch English French German Italian Portuguese Spanish

Contacteer ons

Heeft u een opmerking of een vraag? Neem gerust contact met ons op!

We beantwoorden uw bericht zo snel als mogelijk.

Contacteer ons

 

Plant u een bedevaarttocht, via of vanuit Sint-Jacob? Dan kan u bij ons de pelgrimszegen aanvragen.

U kan hier uw verzoek indienen, wel graag minstens één maand van tevoren.

Pelgrimszegen aanvragen

Ligging

kleineschelpSint-Jacob Antwerpen
Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen

Routeplanner

Agenda

AUG
3

03.08.2020 11:00 - 11:40

AUG
4

04.08.2020 11:00 - 11:40

AUG
5

05.08.2020 11:00 - 11:40

AUG
6

06.08.2020 11:00 - 11:40

AUG
7

07.08.2020 11:00 - 11:40