Sint-Jacobskerk Antwerpen - Donderdag 5 mei 2016 om 16.00 uur

Welkom op de Gebedswake voor het drogen van tranenIn verbondenheid met de wereldwijde kerkgemeenschap in dit bijzonder jubeljaar van de barmhartigheid zal onze bisschop Mgr. Johan Bonny voorgaan in een gebedswake “voor het drogen van tranen”.

In deze gebedswake willen we doorheen ritueel en gebed aandacht schenken aan alle mensen die geconfronteerd worden met een afscheid van een geliefde; moeilijke of uitzichtloze situaties, met oorlog en zinloos geweld. Voorzien of onvoorzien, plots of na ziekte, jong of oud, de confrontatie met verlies, uitzichtloze situaties en geweld werpt ons altijd terug op onze eigen vergankelijkheid. In gebed willen we dan ook een steun voor elkaar betekenen en onze tranen tot bij de Barmhartige Vader brengen.

Wie het wenst, kan nadien deelnemen aan een hartelijke ontmoeting in de nabijgelegen zaal waar plaats is voor gesprek, koffie en versnapering. Dit wordt georganiseerd door de parochie Sint –Jacob van Antwerpen en de medewerkers van de verschillende lotgenotengroepen van de Antwerpse diocesane diensten.

De toegang is vrij, geen reservatie of kaartje nodig. Welkom!

Meer over het Jubeljaar van de Barmhartigheid

Rondleiding i.s.m. Toerismepastoraal Antwerpen (TOPA vzw)

Van harte welkom op de Erfgoeddag!'Rituelen van Barmhartigheid' loodst de bezoeker doorheen de kerk langs kunstwerken, kerkmeubilair en liturgische voorwerpen die gestalte geven aan handelingen van barmhartigheid: riten bij begin en einde van het leven, zorg voor pelgrim, zieke of bedroefde, en de klassieke Werken van Barmhartigheid. Ze worden geplaatst in de hun eigen context, met een link naar hun actuele betekenis en gebruik.

Het thema ‘Rituelen’ wordt in deze activiteit toegespitst op ‘Rituelen van Barmhartigheid’, met een knipoog naar het Jubeljaar van de Barmhartigheid (2015-2016) waaraan de locatie deelneemt. Centraal staan zowel menselijke als sacrale handelingen van barmhartigheid, verbeeld en belichaamd in het rijke materiële en immateriële erfgoed van de St.-Jacobskerk. Dank zij een toelichting op twee niveaus (via zeer toegankelijke rondleidingen doorheen het interieur en een kunstwetenschappelijk commentaar bij een schilderijenreeks) ontdekt de bezoeker de actualiteitswaarde van historische rituelen. Traditionele riten, zoals die gevierd bij begin en einde van het leven of in de vorm van een bedevaart, en akten van liefdadigheid komen weer tot leven.

Cultureel erfgoed

Speciaal in de kijker staan de door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium gerestaureerde 16de-eeuwse St.-Rochuspanelen, met twee maal een wetenschappelijke (kunsthistorische en technische) toelichting bij de schilderijen. Voorts komen tal van kunstwerken, kerkmeubels en liturgische voorwerpen aan bod die een verband houden met het gekozen thema ‘Rituelen van Barmhartigheid’: deze worden, tijdens de rondleiding, geplaatst in de hun eigen context en er wordt een link gelegd naar hun hedendaagse betekenis en gebruik. Deze activiteit zet m.a.w. in op zowel materieel als immaterieel erfgoed.

Bezoek

 • Wetenschappelijke toelichting bij de St.-Rochuspanelen om 11.30 en 14.30 uur
 • Rondleidingen van een 30-tal minuten doorlopend vanaf 12 uur.

Locatie

Sint-Jacobskerk Antwerpen
Lange Nieuwstraat 73
2000 Antwerpen

Tramhalte 'Sint-Jacob' voor de deur, lijnen 10 en 11
Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers: geheel

Organisatie

 • Beatrijs Wolters van der Wey, collectiebeheerder
 • Toerismepastoraal Antwerpen (TOPA vzw) o.l.v. Mimi Van der Velden

openkerkenMet de start van het toeristisch seizoen op 1 april werd Sint-Jacob Antwerpen lid van 'Open kerken'. Het lidmaatschap houdt een engagement in van bereikbaarheid en onthaal maar zorgt vooral voor een grotere visibiliteit van onze mooie kerk bij de geïnteresseerde bezoeker, gelovige of pelgrim.

Bekijk de pagina van Sint-Jacob op de website van 'Open kerken' door een klik op het logo.

Van harte uitgenodigd op de Sacramentsprocessie door AntwerpenOp zondag 29 mei 2016 gaat de Sacramentsprocessie uit door Antwerpen, vertrekkende vanuit de Sint-Jacobskerk. Wat bijzonder is tijdens dit heilig Jaar van de Barmhartigheid, is dat de processie in de kathedraal eindigt met een doortocht door de H. Deur. De leden van de Kapel van het Allerheiligste Sacrament van de kathedraal zullen onze processie verwelkomen in de kathedraal.

De hoofdcelebrant van de Mis zal de Vicaris Generaal van het bisdom zijn, E.P. Bruno Aerts, in vertegenwoordiging van Mgr. Bonny die in het buitenland verblijft op dat moment.

Waarom komen we op straat in processie met een monstrans en een geconsacreerde hostie? Ten eerste omdat we in de reële aanwezigheid in de heilige Hostie geloven van Jezus, de Zoon van God. Vervolgens, omdat we niet bang zijn om ons geloof te laten zien aan onze stadsgenoten.

Gesterkt door de Communie die we ontvingen en op weg naar het hemelse Vaderland, herkennen we ons in het volk van God dat door de woestijn heeft gestapt op weg naar het beloofde land, geleid door Mozes en met het manna als brood uit de hemel. De geestelijke betekenis van de processie is dat Jezus ons vergezelt op de weg naar het hiernamaals en zich geeft aan ons als voedsel voor onze ziel.

Alle gelovigen, in het bijzonder ook onze jongeren, worden van harte uitgenodigd om met ons mee op tocht te gaan. Van harte welkom!

Datum:

29 mei, zondag na sacramentsdag

Timing:

 • 10u00 Mis in Sint-Jacobskerk, Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen
 • 11u15 Vertrek van de processie van de Sint-Jacobskerk
 • 12u15 Aankomst van de processie in de kathedraal, doortocht door de H. Deur, zegen met het H. Sacrament

Met medewerking van:

 • Sint-Jacobsparochie
 • Paters Kapucijnen
 • Poolse Gemeenschap
 • Verbond Pro Petri Sede
 • Spaanse Gemeenschap
 • Neocatechumenale Weg
 • Interdiocesane Jeugddienst Antwerpen
 • OKRA
 • Europascouts
 • Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie

Parcours:

Sint-Jacobstraat, Lange Klarenstraat, Meir, Meirbrug (Noorderkant), Eiermarkt, Melkmarkt, Lijnwaadmarkt, Torfbrug

Het parcours van de Processie

Het Paasblaadje met het volledige Liturgische programma van de Goede Week 2016 kan u hier downloaden.

Zondag 20 maart - Palmzondag
De omhalingen van vandaag gaan naar Broederlijk Delen
9u00 Parochiemis

9u45 Palmwijding
10u00 Hoogmis

Voorganger: Pastoor Bruno Aerts
Koor: Berchem Maria Middelares

Donderdag 24 maart - Witte Donderdag
Herdenking van het laatste avondmaal van de Heer met voetwassing
18u00 tot 18u45 Biechtgelegenheid
19u00 Eucharistieviering met aansluitend Biechtgelegenheid (tot 21u30) en Aanbidding (tot 22u30)

Voorgangers: Pastoor Bruno Aerts en E.H. Pierre François
Koor: Voces Capituli

Vrijdag 25 maart - Goede vrijdag
We gedenken het lijden en sterven van de Heer
15u00 Kruisweg biddend voorgegaan door pastoor Bruno Aerts
15u00 tot 18u45 Biechtgelegenheid
19u00 Kruishulde
Voorgangers: Pastoor Bruno Aerts en E.H. Pierre François
Koor: Voces Capituli

Zaterdag 26 maart - Paaszaterdag
We gedenken de Verrijzenis van de Heer
15u00 tot 17u00 Biechtgelegenheid
21u00 Paaswake met de zegening van vuur en water, de lezingencyclus en de Eucharistie als teken van verrijzenisgeloof
Voorgangers: EH Pierre François en pastoor Bruno Aerts
Koor: Cantabo

Zondag 27 maart - HOOGFEEST VAN PASEN, VERRIJZENIS VAN DE HEER
9u00 Parochiemis
10u00 Hoogmis
Voorganger: Pastoor Bruno Aerts en E.H. Pierre François
Koor: Zingende Wandelkring

Maandag 28 maart - Tweede Paasdag
11u00 Parochieviering
Voorganger: Pastoor Bruno Aerts
Muziek door organist Peter Strauven

Vaste organist voor alle vieringen is onze Titulair organist Peter Strauven

Zoeken

Google Translate

Dutch English French German Italian Portuguese Spanish

Contacteer ons

Heeft u een opmerking of een vraag? Neem gerust contact met ons op!

We beantwoorden uw bericht zo snel als mogelijk.

Contacteer ons

 

Plant u een bedevaarttocht, via of vanuit Sint-Jacob? Dan kan u bij ons de pelgrimszegen aanvragen.

U kan hier uw verzoek indienen, wel graag minstens één maand van tevoren.

Pelgrimszegen aanvragen

Ligging

kleineschelpSint-Jacob Antwerpen
Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen

Routeplanner

Agenda

SEPT
13

13.09.2020 09:00 - 09:45

SEPT
13

13.09.2020 10:00 - 11:00

SEPT
14

14.09.2020 11:00 - 11:40

SEPT
15

15.09.2020 11:00 - 11:40

SEPT
16

16.09.2020 11:00 - 11:40