Meimaand MariamaandUpdate 3-5-2015: Ook het rozenkransgebed doorheen de week wordt nu vermeld.

In de meimaand geven we als katholieken extra aandacht aan de devotie tot Maria. Voor heel wat mensen is het de ideale tijd om een bedevaart te ondernemen, anderen plaatsen een extra bloemetje of kaarsje bij een Mariabeeld thuis.

In onze parochie vertrouwen we onze intenties toe aan de Moeder Gods tijdens het bidden van de Rozenkrans, elke weekdag (ma-za) voor aanvang van de weekmis (ca. 10u30) en op zondag voor aanvang van de Hoogmis (ca. 9u40). De Rozenkrans op zondag wordt door de leden van de Onze-Lieve-Vrouwekapel voorgebeden in de Mariakapel, nog tot en met 31 mei. U bent van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten en te verenigen in dit gebed.

Paus Pius IX verleende aan de Mariadevotie in de meimaand een volledige aflaat, volgens de normale voorwaarden: het Sacrament van de verzoening ontvangen, de Eucharistie bijwonen en de H. Communie ontvangen en een Onze Vader bidden voor de intenties van de Paus. Het is voor de gelovige niet alleen mogelijk om voor zichzelf aflaten te verdienen maar -mits eenvoudige smeekbede- ook voor overledenen.

Afbeelding: Venerabelkapel (oostwand) - Paneel Jan Massijs ca. 1564

Maria met wit onderkleed, groen bovenkleed met gele zoom aan de rechthoekige décolleté en aan de mouwen, neemt het Kindje op en drukt diens gezichtje tegen zich aan om het te zoenen. Op het rechterbeen een soort pels als zacht kussentje voor het Kind.
Jezus, blootsvoets, met witte lendendoek, omarmt zijn Moeder, kijkt met het linkeroog naar Maria terwijl het rechteroog enigszins neerwaarts gericht is.

Communiebank in de Kapel van het H. Sacrament in St.-JacobOp zondag 7 juni 2015 gaat vanuit onze mooie Sint-Jacobskerk opnieuw een Sacramentsprocessie uit door Antwerpen, voorgegaan door onze bisschop Mgr. Johan Bonny. Waarom komen we op straat in processie met een monstrans en een geconsacreerde hostie? Ten eerste omdat we in de reële aanwezigheid in de heilige Hostie geloven van Jezus, de Zoon van God. Vervolgens, omdat we niet bang zijn om ons geloof te laten zien aan onze stadsgenoten.

Gesterkt door de Communie die we ontvingen en op weg naar het hemelse Vaderland, herkennen we ons in het volk van God dat door de woestijn heeft gestapt op weg naar het beloofde land, geleid door Mozes en met het manna als brood uit de hemel. De geestelijke betekenis van de processie is dat Jezus ons vergezelt op de weg naar het hiernamaals en zich geeft aan ons als voedsel voor onze ziel.

Alle gelovigen, in het bijzonder ook onze jongeren, worden van harte uitgenodigd om met ons mee op tocht te gaan. Van harte welkom!

Datum:

7 juni 2015, zondag na sacramentsdag

Timing:

 • 10u00 Mis in Sint-Jacobskerk, Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen
 • 11u15 Vertrek van de processie van de Sint-Jacobskerk
 • 12u00 Zegen aan het rustaltaar van de kerk van de Paters Kapucijnen aan de Ossenmarkt
 • 12u30 Aankomst van de processie in Sint-Jacobskerk

Met medewerking van:

 • Sint-Jacobsparochie
 • Paters Kapucijnen
 • Poolse Gemeenschap
 • Interdiocesane Jeugddienst Antwerpen
 • Europascouts
 • Vlaamse Werkgroep voor Hedendaagse Latijnse Liturgie

Parcours:

Eikenstraat, Meir, Jezusstraat, Molenbergstraat, Korte Winkelstraat, Ossenmarkt, Rozenstraat, Frans Halsplein, Sint-Jacobsmarkt

Het parcours

Na de zeer mooie vieringen tijdens de Goede Week en met Pasen ontvingen we volgende reactie op de Hoogmis met Pasen:

"Bij het binnenkomen in de kerk vielen mij reeds de mooie grote bloemstukken op met wijd open blank-witte leliekelken en een waaier van gele en witte rozen. Die bloemen straalden reeds Goddelijkheid uit!

Eveneens, het licht, Pasen is een lichtfeest, de dagen zijn reeds vroeger én langer licht. De muziek... het orgel werd door de organist prachtig bespeeld en nog steeds boeien mij de Gregoriaanse zangen. Nostalgie? Maar dan wel een mooie!

De teksten... aangepast aan de viering. De zín van het feest, de Verrijzenis, daar heb ik mij vooral op gefocust én beslist trachten te verrijzen uit een stukje "vastzitten". Dat kwam neer op het volgende: niet almaar steeds verder en verder denken doch trachten te leven in het "hier en nú". Dankbaar zijn om wat we hier en nú mogen beleven en dààrvan genieten. Niet zo evident hoor! Maar... een stukje Verrijzenis!

Tijdens de viering voelde ik mij één in goddelijk samenzijn met al de aanwezige medemensen en mijn paaswens voor ieder van hen was dan ook "frisse paasblijheid in ieders geest, in ieders hart, om te delen met de medemensen ELKE dag van het jaar!"

Auteur: G.D.W.

Het Paasblaadje met het volledige Liturgische programma van de Goede Week 2015 kan u hier downloaden.

Zondag 29 maart - Palmzondag
Wijding van de palmen en gezongen passieverhaal
9u00 Parochiemis
10u00 Hoogmis met gregoriaanse gezangen
Voorganger: E.H. Pierre François
Koor: Door de heren Jos Collin en Jan van Reeth, samen met EH Pierre François
Programma:

 • Palmenliturgie: Hosanna filio David en Gloria laus - Gregoriaans
 • Na de tweede Lezing: Christus factus est - Gregoriaans
 • Passieverhaal volgens Marcus - Gregoriaans
 • Credo III - Gregoriaans
 • Ordinarium Kyriale VIII - Gregoriaans (Sanctus en Agnus Dei)

Donderdag 2 april - Witte Donderdag
Herdenking van het laatste avondmaal van de Heer met voetwassing
18u00 tot 18u45 Biechtgelegenheid
19u00 Eucharistieviering met aansluitend Aanbidding

Voorgangers: E.H. Pierre François en pastoor Bruno Aerts
Koor: Voces Capituli
Programma:

 • Intrede : Nos autem - Gregoriaans
 • Ordinarium : Kyriale VIII - Gregoriaans
 • Psalm 116 - T. Colgan (°1950)
 • Na de tweede Lezing: From the rising to the setting of the sun - F. Soroka (°1934)
 • Offertorium: Ubi caritas et amor - arr. M. Thatcher (°1954)
 • Voetwassing: Antiphon for the washing of the feet - R. Rice (°1962)
 • Communie: Hoc corpus - M. Robledo (1510 – 1586)
 • Aanbidding: Tantum ergo - Gregoriaans

Vrijdag 3 april - Goede vrijdag
We gedenken het lijden en sterven van de Heer
Om 15u00 bidden we de kruisweg waarbij de pastoor ons voorgaat in gebed
Van 15u00 tot 18u45 Biechtgelegenheid
Om 19u00 viering van lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus
Voorgangers: EH Pierre François en pastoor Bruno Aerts
Koor: Door de voorganger

Zaterdag 4 april - Paaszaterdag
We gedenken de Verrijzenis van de Heer
15u00 tot 17u00 Biechtgelegenheid
21u00 Paaswake met de zegening van vuur en water, de lezingencyclus en de Eucharistie als teken van verrijzenisgeloof
Voorgangers: EH Pierre François en pastoor Bruno Aerts
Koor: Voces Capituli
Programma:

 • Lumen Christi - Gregoriaans
 • Exsultet - Gregoriaans
 • Na de eerste Lezing: Jubilate Deo - Fr. Debons (°1973)
 • Na de tweede Lezing: De heer bezing ik - T. Colgan (°1950)
 • Na de derde Lezing: Laudate Dominum - D. Golombek (1933 – 1994)
 • Gloria: Kyriale I - Gregoriaans
 • Na ‘Epistel’: Paasalleluia (3 keer) + Confitemini - Gregoriaans
 • Na Evangelie: Alleluia - A. Schronen (°1965)
 • Litanie der Heiligen - Gregoriaans
 • Besprenkeling: Vidi aquam - Anoniem 19de eeuw
 • Offerande: Sicut cervus - G.P. da Palestrina (1525 – 1594)
 • Sanctus en Agnus Dei: Kyriale I - Gregoriaans
 • Communie: Christ our Pascal Lamb - J. Sheppard (1515 – 1558)
 • Ite missa est - Gregoriaans
 • Slot: orgel

Zondag 5 april - HOOGFEEST VAN PASEN, VERRIJZENIS VAN DE HEER
9u00 Parochiemis
10u00 Hoogmis
Voorgangers: EH Pierre François en pastoor Bruno Aerts
Koor: Corale Sancti Jacobi

Maandag 6 april - Tweede Paasdag
11u00 Parochieviering
Voorganger: Pastoor Bruno Aerts
Muziek door organist Peter Strauven

Vaste organist voor alle vieringen is onze Titulair organist Peter Strauven

Logo van de 'Globo loco' inleefreis naar IndiaOp zondagen 15 maart en 29 maart (Palmzondag) houden we in onze parochie de omhaling voor Broederlijk Delen.

Caitlin Oerlemans komt ons vertellen over een inleefreis naar India die zij zal maken met het Onze-Lieve-Vrouwecollege van Antwerpen, in samenwerking met de Jezuïeten.

De reis vindt plaats van 31 maart tot 15 april 2015, onder de noemer 'Globo loco'. De reis is opgebouwd rond drie pijlers: vorming, actie en getuigenis. Meer daarover hoort u in de Eucharistievieringen van zondag 15 maart of kan u hier alvast vinden.

Zoeken

Google Translate

Dutch English French German Italian Portuguese Spanish

Contacteer ons

Heeft u een opmerking of een vraag? Neem gerust contact met ons op!

We beantwoorden uw bericht zo snel als mogelijk.

Contacteer ons

 

Plant u een bedevaarttocht, via of vanuit Sint-Jacob? Dan kan u bij ons de pelgrimszegen aanvragen.

U kan hier uw verzoek indienen, wel graag minstens één maand van tevoren.

Pelgrimszegen aanvragen

Ligging

kleineschelpSint-Jacob Antwerpen
Lange Nieuwstraat 73, 2000 Antwerpen

Routeplanner

Agenda

DEC
25

25.12.2020 11:00 - 11:40

DEC
26

26.12.2020 11:00 - 11:40

DEC
26

26.12.2020 15:00 - 17:00

DEC
27

27.12.2020 09:00 - 09:45

DEC
27

27.12.2020 10:00 - 11:00